A l´any 2035
1 de cada 4 residents a Barcelona
tindrà més de 65 anys


Repte


Com millorar la qualitat de vida de les persones grans mitjançant la tecnologia


L’envelliment de la població és un fenomen global que en l’actualitat afecta a tots els països. Aproximadament el 10% de la població mundial té 60 anys o més, i es preveu que la proporció augmenti al voltant del 20% cap al 2050. L’envelliment té profundes implicacions en diversos aspectes de la vida quotidiana inclosos la salut, l’habitatge, el transport , l’oci, la comunicació i les relacions personals i socials. 

Les noves tecnologies tenen la capacitat de millorar la qualitat de vida de la gent gran i poden jugar un paper important per optimitzar la seva salut i benestar, oferint-los una solució d’ajuda, suport o prevenció amb l’objectiu d’educar, mantenir i estimular a la persona per mantenir-la en el seu entorn domiciliari habitual el major temps possible. Aquesta millora es fa especialment evident en els casos, com els de les persones grans amb demència o malalties neurodegeneratives en un estat inicial no dependent.

Tot i que el mercat ha estat molt creatiu i ja existeixen diverses solucions especialment enfocades cap a la gent gran, cal fer més. És important que les noves solucions tecnològiques estiguin dissenyades i adaptades a les seves necessitats i que es considerin les seves habilitats, la facilitat d’ús, i que respectin la privacitat de l’usuari.

En aquest repte busquem solucions tecnològiques digitals, veritablement disruptives i innovadores que puguin tenir un impacte positiu en la vida diària de la gent gran per viure independentment en la seva llar el major temps possible.


 • Per què importa?
 • Que estem buscant?
Per què importa?

A nivell europeu, el 2016, al voltant de 20% de la població tenia 65 anys o més. A Espanya, els números actuals ronden a 19%.

A Catalunya, segons les dades de l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) el 2018, el 18,8% dels residents tenia més de 65 anys i un 6% passa dels 80.

La capital catalana, Barcelona, ​​no és aliena a aquesta tendència. L’any 2014 la ciutat comptava amb 1.613.393 habitants, dels quals 345.969 tenien 65 anys o més (21,4%). Les projeccions de la població per a l’any 2026 indiquen que la població de la ciutat seguirà una tendència a l’alça, alhora que la població de gent gran continuarà creixent, preveient que abans de 2035 un de cada quatre residents a Barcelona tindrà més de 65 anys.

1 de cada 5 persones grans a Espanya viu sola. Un dels aspectes més importants per a aquestes persones és poder romandre el major temps possible a casa (“age-in-place”), en l’entorn conegut i mantenir la seva independència. No obstant això, amb el pas dels anys, algunes persones deixen de gaudir de completa autonomia i necessiten suport per a la realització d’activitats quotidianes. S’estima que un 5% de la població europea de més de 65 anys patirà algun tipus de demència o malaltia neurodegenerativa, un percentatge que es veurà incrementat amb l’edat fins a arribar al 22% de la població de majors de 85 anys (Llop et al . 2000). Els avenços tecnològics dels últims anys apropen a la realitat la idea de traslladar les activitats d’atenció a la gent gran a casa seva i ajuden a implementar serveis d’atenció mèdica i social eficient i d’alta qualitat a la llar, el que podria contribuir a la reducció del cost públic dels serveis d’atenció (care services).

La tecnologia, aportant solucions, pot ser una palanca de millora i acompanyament. Existeixen evidències que els suports tecnològics poden generar importants beneficis per a la gent gran, al mateix temps que milloren la sostenibilitat dels serveis socials i de salut.

Que estem buscant?

Mitjançant aquest repte, busquem solucions tecnològiques digitals innovadores que puguin tenir un impacte positiu en la vida diària de la gent gran per viure independentment en la seva llar i ser socialment actives durant més anys, mitigant entre d’altres, les seves mancances cognitives. Les solucions poden enfocar-se en diferents aspectes, com:

 • Problemes per a realitzar les activitats instrumentals de la vida diària (ex. Utilitzar el transport, les comunicacions, el control individualitzat de salut, les relacions socials, la gestió monetària)
 • Problemes per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària (alimentació, higiene personal, moviment dins de casa)
 • Problemes de seguretat i mobilitat (Dins de casa, fora de casa) i molts més.

Les solucions també haurien de donar suport al desenvolupament de nous serveis, superar barreres per accedir a serveis més personalitzats i ser accessibles econòmicament.

En aquest repte es valorarà positivament les solucions tecnològiques digitals que s’aprofitin de les capacitats d’immediatesa, temps real, connectivitat gairebé il·limitada i baix consum energètic que proporcionarà la tecnologia 5G. Es consideraran les solucions que tinguin com a horitzó a mitjà o llarg termini la implantació d’aquesta tecnologia, la qual cosa permetrà augmentar el seu rendiment, així com ampliar el seu impacte i escalabilitat.En col·laboració amb


https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2019/03/Logos-Wayfindr-24.png
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2019/03/5gbarcelona_logo.png

Comparteix-hoDates clauData límit de presentació

22 de maig

17:00 CET


Primera ronda d’avaluació

22 de maig – 30 de maig

Fins a 12 semifinalistes


Segona ronda d´avaluació

30 de maig – 21 de juny

S’anunciaran 6 finalistes


GUANYADORS

Juliol del 2019

Fins a 2 solucions guanyadores


Com participar-hi?


Repte

Informeu-vos sobre el repte en qüestió i descobriu com podeu ajudar a resoldre’l

Presentació

Envieu-nos la vostra proposta emplenant el formulari en línia
La data límit és el 22 de maig del 2019 a les 17:00

Evaluació

La vostra proposta passarà per tres rondes d’avaluació i el nostre jurat seleccionarà els guanyadors

Resultats

Els guanyadors s’anunciaran al juliol 2019. Les propostes guanyadores es començaran a implementar immediatament


Per què participar?


https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2017/02/why_you_should_participate_3-320x159.jpg

Establiment del partenariat

MWCapital facilitará la entrada de los partners necesarios para implementar un piloto ambicioso y visionario.

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2017/02/why_you_should_participate_1-320x159.jpg

Implementació del pilot

Realitza una prova pilot de la solució en condicions reals, validant-se la solució i el seu impacte social.

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2017/02/why_you_should_participate_2-320x159.jpg

Visibilitat i promoció

Aconsegueix una gran visibilitat de la implementació del pilot a través dels nostres canals de comunicació i de la presencia al Mobile World Congress!


Preguntes freqüents


 • Qui pot participar?
 • Puc presentar una idea?
 • Puc presentar la meva proposta en castellà o català?
 • Existeix algun tipus de finançament disponible per la solució guanyadora?
 • Com s’escollirà la proposta guanyadora?
 • Amb qui puc posar-me en contacte si tinc alguna pregunta?
Qui pot participar?
S’accepten propostes d’entitats locals, nacionals i internacionals, sense restriccions geogràfiques ni en quant a la mida de l’entitat.
Puc presentar una idea?
Totes les propostes enviades hauran de poder proporcionar resultats concrets i mesurables i estar preparades per a la implementació pilot. Els elements tecnològics de la solució també hauran d’estar preparats per a la implementació del pilot (TRL> 6). A més, hauràs de proporcionar tants detalls com sigui possible en el formulari d’enviament.
Puc presentar la meva proposta en castellà o català?
Sí, les propostes han de fer-se en anglès, català o castellà.
Existeix algun tipus de finançament disponible per la solució guanyadora?
La proposta guanyadora rebrà suport econòmic serà valorat en cada cas. No obstant, la proposta guanyadora haurà d’aportar com a mínim el 20% del pressupost total del projecte. Només es disposarà del suport econòmic per aquelles activitats i aspectes directament relacionats amb la implantació del pilot i no es podrà incloure cap despesa en personal, viatges o dietes.
Com s’escollirà la proposta guanyadora?
Aquesta convocatòria internacional de propostes té tres rondes d’avaluació. Durant la tercera ronda d’avaluació, seran avaluades un màxim de sis propostes per part de un grup d’experts de MWCapital, l’Ajuntament de Barcelona i la iniciativa 5GBarcelona. Pots trobar més detalls en els termes i condicions de la convocatòria.
Amb qui puc posar-me en contacte si tinc alguna pregunta?
Pot escriure a l’equip d-LAB a [email protected] Li respondrem tan aviat com sigui possible, en horari de 9:30 a 18:30 CET.