1 de cada 5 persones
patirà algun tipus de discapacitat

Apoderament de les persones amb discapacitat a través de les tecnologies mòbils


Pràcticament 1 de cada 5 persones patirà una discapacitat o impediment en algun moment de la seva vida. En la majoria de casos, aquesta discapacitat o impediment és o serà un obstacle per dur a terme rutines diàries o gaudir i accedir plenament a diverses facetes de les seves vides. L’Accessibilitat Universal implica un apropament transversal a l’entorn vital de les persones amb discapacitats i té per objectiu l’eliminació dels obstacles existents de la vida diària d’aquestes persones. Aquests obstacles poden estar relacionats amb la comunicació, la vida social, l’entorn físic, l’accés a serveis públics i a la feina i el transport, entre d’altres.

Les tecnologies digitals i mòbils han contribuït en els últims anys al foment del Disseny per a Tothom i l’Accessibilitat Universal, que aporten conceptes nous i innovadors en forma de serveis i productes. No obstant això, el seu potencial no s’ha explorat completament, tal com demostra l’habitual falta de consideració a l’accessibilitat cognitiva durant el disseny i la configuració dels serveis i productes mòbils i digitals. Queda molt de camí per recórrer per ajudar i apoderar les persones amb discapacitats perquè visquin de forma més independent i gaudeixin d’una vida més plena.


  • Més detalls
Més detalls

Per què és important


L’Organització Mundial de la Salut ha estimat que entre el 15 i el 19% de la població mundial de més de 15 anys, pateix una discapacitat moderada o greu, cosa que suposa que se’n veuen afectats entre 785 i 975 milions de persones. En total, la discapacitat afecta un 11% més a les dones que als homes i, a més, la responsabilitat de tenir cura dels familiars que pateixen discapacitats recau principalment en les dones, cosa que demostra que les consideracions de gènere també són importants quan s’estudien les necessitats de les persones amb discapacitats i els seus entorns i xarxes de suport.

Les persones amb discapacitats es veuen més afectades per la pobresa, en part per les conseqüències de les seves dificultats per accedir a serveis educatius i al mercat laboral. El risc de pobresa afecta el 32% de la població amb discapacitats a Espanya, gairebé un 5% més que a la població general. Les famílies també han de pagar els serveis de suport i gastar, de mitjana, entre el 29 i el 37% dels seus ingressos a Austràlia i entre el 20 i el 37% a Irlanda, cosa que representa una càrrega econòmica addicional per a les famílies.

Un altre estudi sobre ocupació elaborat per les Nacions Unides va concloure que, en els països en vies de desenvolupament, prop del 80-90% de les persones amb discapacitats són a l’atur o fora del món laboral. Als països industrialitzats, aquest percentatge es redueix al 50-70%. En el cas d’Espanya, l’atur afecta el 63% de les persones amb discapacitats en edat laboral. Les condicions de vida, laborals i de suport a les persones amb discapacitats han empitjorat dràsticament a Europa en els últims anys a causa de la reducció dels pressupostos públics assignats a aquests col·lectius.

El 2008, l’Institut Nacional d’Estadística va estimar que el 8,5% de la població espanyola patia una discapacitat. Això equival a 3,8 milions de persones, de les quals més de 600.000 viuen soles a les seves cases i 1,39 milions tenen un grau elevat de dependència i no poden dur a terme activitats bàsiques del dia a dia sense ajuda.


Què es busca


Aquest repte té per objectiu trobar solucions realment trencadores i innovadores que permetin apoderar les persones amb discapacitats i tinguin un impacte positiu en les seves vides en aspectes que poden anar des de l’accés a l’educació i el mercat laboral, els serveis sanitaris i públics o el gaudi de serveis innovadors que tinguin en compte àrees tan diverses com la gestió de les emocions, o l’accés segur i l’ús de tecnologies mòbils per part dels nens amb discapacitats. En reforçar el paper que tenen les tecnologies digitals i mòbils i donar suport al desenvolupament de serveis nous i innovadors, es poden superar els obstacles per accedir a serveis més personalitzats, accessibles des del punt de vista financer i que no depenguin de la ubicació geogràfica.

Ambaixadors


https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/CEAPAT_web2.jpg

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2017/01/CERMI_web_20.png

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/Once_web.jpg

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/Vodafone_web.jpg

Compartiu aquest repteGuanyadors


https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/irisbond_winner_dlab_mwc.jpg.jpg

winner

Irisbond

La tecnologia eye-tracking d’Irisbond permet l’usuari controlar el cursor del ratolí amb el moviment dels ulls, fent servir únicament una webcam estàndard, sense necessitat de dispositius molt complexes i cars.

winner

Wayfindr

Wayfindr permet a les persones moure’s pel món fent servir instruccions d’àudio des dels seus smartphones. Wayfindr proporciona als creadors de la navegació digital i als propietaris d’espais públics, les eines necessàries per oferir a les persones serveis de navegació digital fiables i d’alta qualitat.
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/wayfindr_winner_dlab_mwc.jpg

TOP 8 Finalistes


https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/aira.jpg

Aira

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/bemyeyes.jpg

Be My Eyes

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/ProjRAY.jpg

BlindTouch

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/Irisbond.jpg

Irisbond


https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/outbarriers.jpg

Outbarriers

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/Sesame.jpg

Sesame

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/uSound.jpg

uSound

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/Wayfindr-PNG.jpg

Wayfindr


TOP 16 Finalistes


https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/aira.jpg

Aira

Aira és un intèrpret visual per a persones amb discapacitat visual. Fa servir la Realitat Augmentada per, literalment, augmentar una àmplia varietat d’informació. Des d’explorar nous barris i restaurants de la ciutat, a viatjar pel món, Aira apodera les persones perquè experimentin el món i els seus voltants com no ho havien fet mai.
País: EUA
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/AppTown.jpg

App&Town

App&Town Compagnon és un sistema per a persones amb dificultats de mobilitat que permet fer servir el transport públic amb l’orientació precisa que proporciona una App de mòbil i el seguiment continu de l’usuari des d’un Centre de Control.
País: Espanya
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/bemyeyes.jpg

Be My Eyes

Una app gratuïta que té com a objectiu fer que el món sigui més accessible ajudant a les persones cegues i amb discapacitat visual en situacions on es necessita un parell d’ulls. Connecta a persones que necessiten assistència visual amb voluntaris vidents a través d’una videotrucada en un smartphone.
País: Dinamarca
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/blindexplorrer.jpg

Blind Explorer

Blind Explorer proporciona un nou i innovador Assistent Sonor per a Navegador 3D amb ulls/mans/ment lliures per a persones amb discapacitat visual, un sistema d’orientació personal que els permet realitzar moviments autònoms i segurs a l’exterior, cosa que en millora la mobilitat i la qualitat de vida.
País: Espanya

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/ProjRAY.jpg

BlindTouch

BlindTouch és un producte complet que permet els usuaris amb discapacitat visual, un control total sobre una tecnologia fonamentalment visual, amb un ventall de funcions essencials que els permetrà augmentar la seva independència, connectivitat i autoestima.
País: Israel
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/eyesynth.jpg

Eyesynth

El sistema Eyesynth apodera l’usuari amb una tecnologia fàcil de fer servir que proporciona informació abundant sobre l’espai a través dels sons. Un algoritme de software especial converteix la informació en 3-D que proporcionen les càmeres en àudio comprensible per a les persones amb discapacitat visual.
País: Espanya
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/feelif.jpg

Feelif

La innovació patentada de Feelif és un dispositiu multimèdia per a persones cegues i amb discapacitats visuals, que consisteix en un dispositiu de pantalla tàctil amb una app especial i un quadre especial en relleu.
Amb Feelif, es poden sentir formes, sentir sons, música, parla i veure colors.
País: Eslovènia
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/Irisbond.jpg

Irisbond

La tecnologia eye-tracking d’Irisbond permet l’usuari controlar el cursor del ratolí amb el moviment dels ulls, fent servir únicament una webcam estàndard, sense necessitat de dispositius molt complexes i cars.
País: Espanya

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/Lazzus.jpg

Lazzus

Lazzus és un assistent que acompanya persones amb discapacitat visual mentre es mouen, creant un camp de visió auditiu. Destaca coses útils de l’entorn, com ara passos de vianants, interseccions de carrers o negocis, per ajudar l’usuari a desplaçar-se amb seguretat.
País: Espanya
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/mouse4all.jpg

mouse4all

Mouse4all és una solució d’accessibilitat que permet fer servir tablets i telèfons Android sense tocar la pantalla.
Augmenta l’autonomia de les persones que el fan servir i facilita l’accés a Internet, les xarxes socials i les aplicacions de tot tipus.
País: Espanya
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/outbarriers.jpg

Outbarriers

Outbarries neix de la necessitat real d’ajudar les persones amb problemes de visió. L’app d’Outbarriers (disponible per a Android i iOS) és la solució més universal, pràctica i econòmica per a les persones amb problemes greus de visió. Funciona en la majoria de smartphones disponibles actualment.
País: Espanya
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/Sesame.jpg

Sesame

Sesame va desenvolupar una tecnologia pionera Touch-Free per a smartphones i tablets, dissenyada per i per a persones amb discapacitats. Fent servir la càmera davantera i uns avançats algoritmes de Visió mitjançant Ordinador, l’usuari pot fer servir tot el dispositiu simplement movent el cap.
País: Israel

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/Voiceitt.jpg

Talkitt

Talkitt permetrà a les persones que pateixin trastorns motors, de la parla i del llenguatge, comunicar-se fàcilment a través de la seva veu, mitjançant la traducció d’una pronunciació inintel·ligible en parla comprensible.
País: Israel
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/uSound.jpg

uSound

uSound és un Sistema d’Àudio Intel·ligent (App uSound + Auriculars Intel·ligents uSound) que converteix un smartphone en un dispositiu d’ajuda auditiva. Té intel·ligència i porta incorporats coneixements mèdics i clínics. És interactiu i és capaç d’aprendre i créixer a partir de les necessitats de la persona que el fa servir.
País: Argentina
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/visualfy.jpg

Visualfy

Millorar la vida de les persones amb discapacitat auditova. L’app Visualfy tradueix els sons dels esdeveniments de l’smartphone en patrons de flaix-vibració fent servir tota la pantalla del telèfon. A més, proporciona una app veritablement inclusiva amb instruccions d’instal·lació i configuració en llenguatge de signes.
País: Espanya
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2016/12/Wayfindr-PNG.jpg

Wayfindr

Wayfindr permet a les persones moure’s pel món fent servir instruccions d’àudio des dels seus smartphones. Wayfindr proporciona als creadors de la navegació digital i als propietaris d’espais públics, les eines necessàries per oferir a les persones serveis de navegació digital fiables i d’alta qualitat.
País: Regne Unit