Apoderament de la dona a la indústria tecnològica


Cada vegada més, la bretxa de gènere que existeix a la indústria tecnològica es considera un problema greu que ha de ser abordat tant pels sectors públic i privat, com pels responsables polítics. La velocitat del desenvolupament tecnològic actual i els seus efectes a tots els aspectes de la nostra societat i la nostra vida quotidiana posen de rellevància que els productes i serveis basats en la tecnologia no haurien de ser només desenvolupats basant-se en la perspectiva de la meitat de la població. En aquest sentit, cal trobar maneres per incentivar, encoratjar i donar suport a més nenes i dones per estudiar, treballar i créixer professionalment en àrees directament relacionades amb la tecnologia. Aquest repte busca projectes i solucions digitals que hagin demostrat contribuir a la reducció de la bretxa de gènere dins de la indústria tecnològica i que puguin ser sistemàticament reproduïbles i escalables.

El repte

La bretxa de gènere que existeix a la indústria tecnològica, que es deguda a dos factors principals com són el reduït nombre de nenes que trien assignatures tècniques i carreres de ciència i tecnologia i el baix nombre de dones que treballen en la indústria i/o que tenen posicions directives, es reconeix cada cop més com un problema que ha de ser tractat de manera sistemàtica tant pel sector públic i privat com pels responsables polítics.

Així mateix, existeix una creixent necessitat d’accelerar la reducció d’aquesta bretxa a causa del desenvolupament tecnològic que està tenint lloc i que afecta a tots els aspectes de la nostra societat i vida quotidiana. Els productes i serveis tecnològics no haurien de tenir un abast i desenvolupament basat només en la perspectiva de la meitat de la població. El desenvolupament d’intel·ligència artificial, robòtica i big data connectada a IoT (Internet of Things) i els nous entorns industrials, laborals i socials requereixen equips més inclusius i diversos, ja que en cas contrari, tindria conseqüències negatives per a la societat en general.

Molts esdeveniments i iniciatives ja s’han desenvolupat per tractar la bretxa de gènere existent dins de la indústria tecnològica. No obstant això, els resultats sovint han estat limitats degut a la falta de continuïtat d’aquests programes i a l’èmfasi en àrees que tenen una capacitat limitada per crear impacte a una escala significativa. A més, a alguns països com EUA, Regne Unit i fins i tot, Espanya, durant les últimes dècades ha disminuït de forma lenta però constant el nombre de dones que estudien assignatures científiques i que ingressen a la indústria tecnològica.

Es necessita fer més per encoratjar i recolzar a un major nombre de nenes i dones a estudiar, treballar i créixer professionalment en àrees directament relacionades amb el desenvolupament tecnològic. Aquest repte busca projectes i solucions digitals que hagin demostrat contribuir a la reducció de la bretxa de gènere dins de la indústria tecnològica i que puguin ser reproduïbles i escalables de manera sistemàtica. Aquests projectes poden ser solucions de sistemes de recursos humans basats en l’anàlisi de dades, tutories laborals i programes d’aprenentatge per al desenvolupament del talent femení, programes de capacitació de codificació desenvolupats per a dones, entre d’altres.


  • Més detalls
Més detalls

Per què és important?


La velocitat del desenvolupament de la tecnologia i les seves implicacions en els diferents aspectes de la vida moderna significa que, segons dades proporcionades pel Fòrum Econòmic Mundial, el 65% dels estudiants de primària tindran treballs que no existeixen en l’actualitat. Però ja en els propers dos anys, hi haurà al voltant de 900.000 vacants laborals sense cobrir a causa de la falta de treballadors amb habilitats digitals apropiades.

La bretxa de gènere existent dins del sector de les TIC (Tecnologies de Informació i Comunicació) és un problema generalitzat, ja que és transversal a tot el món i es troba a dins d’organitzacions d’escala i complexitat molt diferents. Encara que la bretxa de gènere es pot percebre en els nivells d’accés (en relació a com es realitza aquest accés i amb quin objectiu), la principal bretxa es troba realment dins de la indústria. També existeixen barreres socioeconòmiques que limiten l’ingrés de les dones en aquest sector i descoratgen a les nenes des d’una curta edat a perseguir interessos i carreres de científiques i tecnològiques.

L’informe de la Comissió Europea sobre “Dones actives en el sector de les TIC” va descobrir que a nivell europeu només 29 de cada 1000 dones graduades trien un títol relacionat amb la informàtica (en comparació amb el 95 d’homes). Aquest nombre és substancialment reduït a 4 quan es parla sobre les TIC. A més d’això, les dones tendeixen a abandonar el sector al llarg de les seves carreres, la qual cosa significa que solament el 9% de les dones que van estudiar carreres relacionades amb les TIC encara treballen en aquest camp amb 45 anys.
A Catalunya, en funció de les xifres proporcionades per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, durant l’any acadèmic 2015-16, solament el 13% dels alumnes matriculats en TIC van ser dones.

Quan es tracta de càrrecs executius, la recerca duta a terme per la Comissió Europea mostra que solament el 16% d’aquests llocs estan ocupats per dones en el sector de les TIC, mentre que a escala global, el 96% dels CEO de empreses del sector de les TIC són homes.

La recerca duta a terme per la Comissió Europea ha demostrat que tenir més dones treballant en ocupacions digitals podria representar un augment del PIB de 9 mil milions d’euros anuals. Segons les dades recollides per l’Ajuntament de Barcelona en 2015, només 1 de cada 3 treballadors que treballen en el sector de les TIC és una dona, per la qual cosa l’oportunitat de tenir un sector més equilibrat quant al gènere és enorme.

A més, el sector de les TIC ofereix una gran oportunitat per desenvolupar carreres professionals a Barcelona. Segons les dades recopilades per Barcelona Activa, dins d’aquest sector es creen molts més llocs de treball que la mitjana dels sectors, el 52,6% de les seves noves vacants laborals són a llarg termini i el salari mitjà és un 25% més alt que la mitjana a la ciutat.En col·laboració amb


https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/04/Llimes_reduides-01_RGB.jpg

Ambaixadors


https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/05/DLII-LogoFinal.jpg

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/04/ECWT_NewLogo.png

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/04/Logos-Wayfindr-16.png

Comparteix-hoGuanyadors


https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/10/Women-in-tech-Premios-d-Lab_18.10.jpg

guanyador

Fluttr

Plataforma de mentoring gamificada per a dones en el sector tecnològic. Flutter elimina el currículum com a nucli del procés de selecció i permet que tots els candidats mostrin les seves habilitats reals demanant-los que completin una simulació de feina, que consisteix en una tasca a complir en aquest rol específic.

guanyador

Inspiring Girls Int

Connectem noies amb models femenins a nivell global a través de la tecnologia. Inspiring Girls online és un projecte per crear un nou recurs digital d’una creixent col·lecció d’entrevistes curtes i filmades de models femenins.
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/10/31532411648_1770292e9b_z.jpg
Inspiring Girls

Finalistes


https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/007_Asti.png

ASTI TechGroup

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/018_CA-Technololgies.png

CA Technologies

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/013_Fluttr_a.png

Fluttr

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/029_Futurefunded.png

FutureFunded


https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/014_Inspiring-girls.png

Inspiring Girls International

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/025_Recruitsos.png

Recruitsos

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/026_She-leader.png

sheleader

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/016_Young-it-girls.png

Young IT Girls


Semifinalistes


https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/001_Girls-in-Lab.png


</Girls in Lab>

Girls In Lab és un moviment
social, col·laboratiu, tecnològic i educatiu i sense ànim de lucre, que te com a missió inspirar i formar a noies de 7 a 17 anys en les disciplines STEM, per tal d’aconseguir la paritat de gènere en les empreses catalanes d’aquests sectors.

País: Espanya
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/007_Asti.png

ASTI TechGroup

La missió del projecte STEM Talent Girl és inspirar, educar i apoderar a la propera generació de dones líders en ciència i tecnologia per tal de superar la bretxa de gènere en les àrees STEM i que per tal de que com a mínim el 50% d’aquest sector estigui protagonitzat per dones.

País: Espanya
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/018_CA-Technololgies.png

CA Technologies

Innovation2Practice4WomenLeaders: un programa per capacitar a dones en competències empresarials, juntament amb un programa de tutories realitzat per part de dones que treballen en el camp de les tecnologies de la informació i que es dirigeix a joves estudiants amb interès per accedir a la indústria informàtica.
País: Espanya
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/027_Carthage-College-Mom-it.png

Carthage College

Mom.IT: plataforma basada en una aplicació per aconseguir que les mares i les filles treballin en projectes relacionats amb les tecnologies. L’aplicació és un espai on les nenes de totes les edats poden desenvolupar grau de confort amb la tecnologia, a més d’aprofitar els seus coneixements per innovar en el dia a dia.
País: Estats Units

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/013_Fluttr_a.png


Fluttr

Fluttr elimina el currículum com a nucli del procés de selecció i permet que tots els candidats mostrin les seves competències mitjançant la simulació d’una tasca específica de la feina en qüestió, que consisteix en un exercici real en el marc d’una funció concreta.
País: Espanya
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/0010_Tic-Salut-Social.png

TIC Salut Social

OlimpTICs pretén reduir
la bretxa existent a l’àmbit
professional de les TIC,
proposant un espai de formació i divulgació que doni resposta als principals motius pels quals les nenes no trien
carreres STEM.
País: Espanya
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/029_Futurefunded.png


FutureFunded

Primer i únic ecosistema per finançar, formar i donar feina a la pròxima generació de dones. La construcció d’un ecosistema sencer per a dones, on sigui possible l’obtenció de finançament, formació i llocs de treball tecnològics.
País: Espanya
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/028_Impress.png


impress.ai

La plataforma que permet als empresaris realitzar entrevistes de treball de qualitat i a escala. Cada candidat passa per un procés de qualificació neutral a través d’un chat-bot programat amb les millors pràctiques de la Psicologia Organitzativa Industrial.
País: Singapur

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/014_Inspiring-girls.png

Inspiring Girls International

A través de la tecnologia connectem noies amb
referents femenins a nivell global.
Inspiring Girls Online
és un projecte per crear un nou recurs digital format per una creixent col·lecció d’entrevistes curtes i filmades
de dones inspiradores.
País: Regne Unit
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/022_Laboratoris.png


Laboratoria

Transformem el futur
de les dones a través
de la tecnologia.
Laboratoria
existeix per apoderar
a dones joves en risc d’exclusió social al donar-los accés
a una educació de qualitat i
treball en el sector digital.
País: Mèxic
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/025_Recruitsos.png


Recruitsos

Recruitsos és una plataforma audiovisual i científica
que ajuda a contractar
candidats de millor qualitat i amb les probabilitats de romandre a l’empresa durant més temps.
Són identificats en la meitat de temps del que tradicionalment es trigaria.
País: Països Baixos
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/009_She-Steam.png


SHE STEM

Un espai digital on les noies connecten amb la ciència i la tecnologia a través de tallers amb formats i espais inspiradors allunyats de l’entorn escolar, espais de referència dins la creativitat i la tecnologia en els que treballin colze a colze en projectes experimentals amb dones professionals STEM.
País: Espanya

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/026_She-leader.png


sheleader

Sheleader és una associació
sense ànim de lucre
que a través de la seva
plataforma en línia,
reuneix dones disposades
a co-crear i aprendre d’altres dones,
creant així una xarxa de
transmissió de coneixement.

País: Espanya
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/008_Wisar.png


Wisar

Wisar promou l’equilibri entre la vida personal i la vida professional per tal d’assegurar que el talent dels individus altament qualificats pugui trobar-se a l’abast en posicions laborals en línia al separar les oportunitats laborals de la ubicació i els horaris d’oficina.

País: Espanya
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/011_Women-n-talent.png

Women N Talent

WNT crea un ecosistema que dóna suport a la vida professional de les dones en el sector tecnològic, al organitzar esdeveniments i oferir una solució de cerca i selecció de treball en línia. La plataforma és una eina que uneix talent femení i empreses en el sector de les tecnologies de la informació.
País: Espanya
https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/06/016_Young-it-girls.png


Young IT Girls

Les funcions de l’aplicació es dissenyaran per crear una plataforma que busqui la interacció de dones joves per a que estiguin motivades per compartir continguts, i que ofereixi l’oportunitat de ser assessorada per una dona líder en el sector tecnològic.
País: Espanya

Preguntes freqüents


  • Qui pot participar?
  • Puc presentar una idea?
  • Puc presentar la meva proposta en castellà o català?
  • Existeix algun tipus de finançament disponible per la solució guanyadora?
  • Com s’escollirà la proposta guanyadora?
  • Amb qui puc posar-me en contacte si tinc alguna pregunta?
Qui pot participar?
S’accepten propostes d’entitats locals, nacionals i internacionals, sense restriccions geogràfiques ni en quant a la mida de l’entitat.
Puc presentar una idea?
Només podràs presentar una idea si la implementació pot començar immediatament. Totes les propostes enviades hauran de poder proporcionar resultats concrets i mesurables i estar preparades per a la implementació pilot. Els elements tecnològics de la solució també hauran d’estar preparats per a la implementació del pilot (TRL> 6). A més, hauràs de proporcionar tants detalls com sigui possible en el formulari d’enviament.
Puc presentar la meva proposta en castellà o català?
Sí, tot i que com es tractar d’una convocatòria internacional, les propostes han de fer-se en anglès a partir de la tercera ronda. S’acceptaran propostes en català o castellà durant la primera i la segona ronda d’avaluació. Totes les propostes seleccionades per la tercera ronda s’hauran de presentar en anglès. Qualsevol proposta en català o castellà seleccionada per la tercera ronda s’haurà de traduir a l’anglès en un termini de 10 dies hàbils a partir de l’anunci del resultat de la segona ronda, per tal de poder ser plenament acceptat a la tercera ronda. Les despeses de la traducció seran responsabilitat de l’organització darrere de la proposta.
Existeix algun tipus de finançament disponible per la solució guanyadora?
La proposta guanyadora rebrà suport econòmic serà valorat en cada cas. No obstant, la proposta guanyadora haurà d’aportar com a mínim el 20% del pressupost total del projecte. Només es disposarà del suport econòmic per aquelles activitats i aspectes directament relacionats amb la implantació del pilot i no es podrà incloure cap despesa en personal, viatges o dietes.
Com s’escollirà la proposta guanyadora?
Aquesta convocatòria internacional de propostes té tres rondes d’avaluació. Durant la tercera ronda d’avaluació, seran avaluades un màxim de vuit propostes per part del nostre Comitè Assessor (format per un grup d’experts independents) juntament amb alguns membres del patronat de MWCB i l’Ajuntament de Barcelona. Pots trobar més detalls en els termes i condicions de la convocatòria.
Amb qui puc posar-me en contacte si tinc alguna pregunta?
Pot escriure a l’equip d-LAB a [email protected] Li respondrem tan aviat com sigui possible, en horari de 9:30 a 18:30 CET.