Apoderament de la dona a la indústria tecnològica


Cada vegada més, la bretxa de gènere que existeix a la indústria tecnològica es considera un problema greu que ha de ser abordat tant pels sectors públic i privat, com pels responsables polítics. La velocitat del desenvolupament tecnològic actual i els seus efectes a tots els aspectes de la nostra societat i la nostra vida quotidiana posen de rellevància que els productes i serveis basats en la tecnologia no haurien de ser només desenvolupats basant-se en la perspectiva de la meitat de la població. En aquest sentit, cal trobar maneres per incentivar, encoratjar i donar suport a més nenes i dones per estudiar, treballar i créixer professionalment en àrees directament relacionades amb la tecnologia. Aquest repte busca projectes i solucions digitals que hagin demostrat contribuir a la reducció de la bretxa de gènere dins de la indústria tecnològica i que puguin ser sistemàticament reproduïbles i escalables.

El repte

La bretxa de gènere que existeix a la indústria tecnològica, que es deguda a dos factors principals com són el reduït nombre de nenes que trien assignatures tècniques i carreres de ciència i tecnologia i el baix nombre de dones que treballen en la indústria i/o que tenen posicions directives, es reconeix cada cop més com un problema que ha de ser tractat de manera sistemàtica tant pel sector públic i privat com pels responsables polítics.

Així mateix, existeix una creixent necessitat d’accelerar la reducció d’aquesta bretxa a causa del desenvolupament tecnològic que està tenint lloc i que afecta a tots els aspectes de la nostra societat i vida quotidiana. Els productes i serveis tecnològics no haurien de tenir un abast i desenvolupament basat només en la perspectiva de la meitat de la població. El desenvolupament d’intel·ligència artificial, robòtica i big data connectada a IoT (Internet of Things) i els nous entorns industrials, laborals i socials requereixen equips més inclusius i diversos, ja que en cas contrari, tindria conseqüències negatives per a la societat en general.

Molts esdeveniments i iniciatives ja s’han desenvolupat per tractar la bretxa de gènere existent dins de la indústria tecnològica. No obstant això, els resultats sovint han estat limitats degut a la falta de continuïtat d’aquests programes i a l’èmfasi en àrees que tenen una capacitat limitada per crear impacte a una escala significativa. A més, a alguns països com EUA, Regne Unit i fins i tot, Espanya, durant les últimes dècades ha disminuït de forma lenta però constant el nombre de dones que estudien assignatures científiques i que ingressen a la indústria tecnològica.

Es necessita fer més per encoratjar i recolzar a un major nombre de nenes i dones a estudiar, treballar i créixer professionalment en àrees directament relacionades amb el desenvolupament tecnològic. Aquest repte busca projectes i solucions digitals que hagin demostrat contribuir a la reducció de la bretxa de gènere dins de la indústria tecnològica i que puguin ser reproduïbles i escalables de manera sistemàtica. Aquests projectes poden ser solucions de sistemes de recursos humans basats en l’anàlisi de dades, tutories laborals i programes d’aprenentatge per al desenvolupament del talent femení, programes de capacitació de codificació desenvolupats per a dones, entre d’altres.


  • Més detalls
Més detalls

Per què és important?


La velocitat del desenvolupament de la tecnologia i les seves implicacions en els diferents aspectes de la vida moderna significa que, segons dades proporcionades pel Fòrum Econòmic Mundial, el 65% dels estudiants de primària tindran treballs que no existeixen en l’actualitat. Però ja en els propers dos anys, hi haurà al voltant de 900.000 vacants laborals sense cobrir a causa de la falta de treballadors amb habilitats digitals apropiades.

La bretxa de gènere existent dins del sector de les TIC (Tecnologies de Informació i Comunicació) és un problema generalitzat, ja que és transversal a tot el món i es troba a dins d’organitzacions d’escala i complexitat molt diferents. Encara que la bretxa de gènere es pot percebre en els nivells d’accés (en relació a com es realitza aquest accés i amb quin objectiu), la principal bretxa es troba realment dins de la indústria. També existeixen barreres socioeconòmiques que limiten l’ingrés de les dones en aquest sector i descoratgen a les nenes des d’una curta edat a perseguir interessos i carreres de científiques i tecnològiques.

L’informe de la Comissió Europea sobre “Dones actives en el sector de les TIC” va descobrir que a nivell europeu només 29 de cada 1000 dones graduades trien un títol relacionat amb la informàtica (en comparació amb el 95 d’homes). Aquest nombre és substancialment reduït a 4 quan es parla sobre les TIC. A més d’això, les dones tendeixen a abandonar el sector al llarg de les seves carreres, la qual cosa significa que solament el 9% de les dones que van estudiar carreres relacionades amb les TIC encara treballen en aquest camp amb 45 anys.
A Catalunya, en funció de les xifres proporcionades per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, durant l’any acadèmic 2015-16, solament el 13% dels alumnes matriculats en TIC van ser dones.

Quan es tracta de càrrecs executius, la recerca duta a terme per la Comissió Europea mostra que solament el 16% d’aquests llocs estan ocupats per dones en el sector de les TIC, mentre que a escala global, el 96% dels CEO de empreses del sector de les TIC són homes.

La recerca duta a terme per la Comissió Europea ha demostrat que tenir més dones treballant en ocupacions digitals podria representar un augment del PIB de 9 mil milions d’euros anuals. Segons les dades recollides per l’Ajuntament de Barcelona en 2015, només 1 de cada 3 treballadors que treballen en el sector de les TIC és una dona, per la qual cosa l’oportunitat de tenir un sector més equilibrat quant al gènere és enorme.

A més, el sector de les TIC ofereix una gran oportunitat per desenvolupar carreres professionals a Barcelona. Segons les dades recopilades per Barcelona Activa, dins d’aquest sector es creen molts més llocs de treball que la mitjana dels sectors, el 52,6% de les seves noves vacants laborals són a llarg termini i el salari mitjà és un 25% més alt que la mitjana a la ciutat.En col·laboració amb


https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/04/Llimes_reduides-01_RGB.jpg

Ambaixadors


https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/04/Logos-Wayfindr-16.png

https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2018/04/Logos-Wayfindr-19.png

Comparteix-hoDates clau


Termini de presentació

30 maig 2018

fins les 17h CET
Resultats de la primera ronda

18 juny 2018

Resultats de la segona ronda

16 juliol 2018

Anunci dels guanyadors

octubre 2018Per què participar-hi


https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2017/02/why_you_should_participate_3-320x159.jpg

Partenariat

d-LAB proposarà incorporar a la proposta a diferents socis de sectors diferents, que treballaran conjuntament perquè la proposta sigui un èxit.


https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2017/02/why_you_should_participate_1-320x159.jpg

Pilot i escalat

Es realitzarà una prova pilot de la solució en condicions reals, i es prepararà per ser escalada i replicada a nivell nacional i internacional.


https://d-lab.tech/wp-content/uploads/2017/02/why_you_should_participate_2-320x159.jpg

Visibilitat i promoció

La solució tindrà gran visibilitat a través dels nostres canals de comunicació i rebrà recolzament en la difusió dels resultats del projecte. Tambè tindràs l’oportunitat d’estar present en el Mobile World Congress!Com participar


Repte

Informeu-vos sobre el repte en qüestió i descobriu com podeu ajudar a resoldre’l


Presentació

Envieu-nos la vostra proposta emplenant el formulari en línia
La data límit és el 30 de maig del 2018 a les 17:00


Evaluació

La vostra proposta passarà per tres rondes d’avaluació i el nostre Comitè Consultiu internacional seleccionarà els guanyadors


Resultats

Els guanyadors s’anunciaran durant un esdeveniment públic. Les propostes guanyadores es començaran a implementar immediatamentPreguntes freqüents


  • Qui pot participar?
  • Puc presentar una idea?
  • Puc presentar la meva proposta en castellà o català?
  • Existeix algun tipus de finançament disponible per la solució guanyadora?
  • Com s’escollirà la proposta guanyadora?
  • Amb qui puc posar-me en contacte si tinc alguna pregunta?
Qui pot participar?
S’accepten propostes d’entitats locals, nacionals i internacionals, sense restriccions geogràfiques ni en quant a la mida de l’entitat.
Puc presentar una idea?
Només podràs presentar una idea si la implementació pot començar immediatament. Totes les propostes enviades hauran de poder proporcionar resultats concrets i mesurables i estar preparades per a la implementació pilot. Els elements tecnològics de la solució també hauran d’estar preparats per a la implementació del pilot (TRL> 6). A més, hauràs de proporcionar tants detalls com sigui possible en el formulari d’enviament.
Puc presentar la meva proposta en castellà o català?
Sí, tot i que com es tractar d’una convocatòria internacional, les propostes han de fer-se en anglès a partir de la tercera ronda. S’acceptaran propostes en català o castellà durant la primera i la segona ronda d’avaluació. Totes les propostes seleccionades per la tercera ronda s’hauran de presentar en anglès. Qualsevol proposta en català o castellà seleccionada per la tercera ronda s’haurà de traduir a l’anglès en un termini de 10 dies hàbils a partir de l’anunci del resultat de la segona ronda, per tal de poder ser plenament acceptat a la tercera ronda. Les despeses de la traducció seran responsabilitat de l’organització darrere de la proposta.
Existeix algun tipus de finançament disponible per la solució guanyadora?
La proposta guanyadora rebrà suport econòmic serà valorat en cada cas. No obstant, la proposta guanyadora haurà d’aportar com a mínim el 20% del pressupost total del projecte. Només es disposarà del suport econòmic per aquelles activitats i aspectes directament relacionats amb la implantació del pilot i no es podrà incloure cap despesa en personal, viatges o dietes.
Com s’escollirà la proposta guanyadora?
Aquesta convocatòria internacional de propostes té tres rondes d’avaluació. Durant la tercera ronda d’avaluació, seran avaluades un màxim de vuit propostes per part del nostre Comitè Assessor (format per un grup d’experts independents) juntament amb alguns membres del patronat de MWCB i l’Ajuntament de Barcelona. Pots trobar més detalls en els termes i condicions de la convocatòria.
Amb qui puc posar-me en contacte si tinc alguna pregunta?
Pot escriure a l’equip d-LAB a clopes@mobileworldcapital.com. Li respondrem tan aviat com sigui possible, en horari de 9:30 a 18:30 CET.